Zoek op de site:Beeldnet de internet versie van Beeldnet-kabelkrant voor Eindhoven en omgeving

Sportfysiotherapie


De sportfysiotherapeut werkt nauw samen met huisartsen, andere fysiotherapeuten, sportartsen, chirurgen. Verder maken de sociale omgeving, trainers, coaches en eventueel andere professionele hulpverleners deel uit van de zorg rondom de sporter en de patiënt. De sociale omgeving is een belangrijk facet, omdat de sportfysiotherapeut immers beoogt om de participatie van de patiënt in de
sportbeoefening te behouden of te verbeteren.

Sportfysiotherapeuten bieden curatieve, preventieve en prestatiebevorderende zorg aan op het niveau van sport, van breedtesport tot en met topsport. Binnen de sportfysiotherapie is karakteristiek dat de doelstellingen minder gericht zijn op het beïnvloeden van stoornissen, maar meer op beperkingen en participatie tijdens de uitoefening van sportactiviteiten, zowel breedte-, wedstrijd-, als topsport. De
sportfysiotherapeut onderscheidt zich vooral door specifieke kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor de sportrevalidatie. De keuze die hij maakt voor specifieke verrichtingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten (evidence based practice), praktijkervaringskennis, en de in de (sport)fysiotherapie ontwikkelde richtlijnen. De sportfysiotherapeut is met zijn specifieke competenties in
staat om de algemene fysiotherapeutische verrichtingen aan te passen aan de het niveau van de sporter en de patiënt.

BRON: NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg)
 
 
In samenwerking met ELZ (Eerste Lijns Zorg), Fysiotherapie Achtse Barrier, Gezondheidscentrum Achtste Barrier, Medisch centrum Artois, Voetbalvereniging Wodan, Voetbalvereniging Acht en Tennisvereniging Tegenbosch, allen gevestigd in Eindhoven. Lid van het Koninklijke Genootschap Voor Fysiotherapie (KNGF) en Fysiovisie, een vereniging van een selecte groep fysiotherapiepraktijken in Eindhoven en omgeving.

Werkgebied in Eindhoven, Eindhoven Noord; in de wijken Achtse Barrier, Acht, Woenselse Heide, Prinsenjagt, Driehoeksbos, Blixembosch en Vaartbroek.
© Sport Fysiotherapie Eindhoven-Noord | Scipned Beheersysteem | Webdesign Cogem Eindhoven