Zoek op de site:Bewegen stimuleert de hersenen.

Veel sport, goed rapport!


Knappe schoolresultaten zijn niet alleen het gevolg van hard studeren. Ook dagelijks bewegen helpt een kind een bank vooruit.

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Met dat citaat hield de Romeinse dichter Juvenalis de mens zijn streefdoel voor: een harmonisch evenwicht tussen lichaam en geest. Meer dan twintig eeuwen na de uitspraak lijken beide actoren vandaag echter nog steeds niet gekoppeld. Studeren is goed voor ons brein, en sporten goed voor ons lichaam. Zo goed als afwezig in het gezondheidsdebat is de impact van beweging op hersengezondheid. In de Verenigde Staten schrappen heel wat scholen sport zelfs van het lessenrooster in een poging de academische prestaties te verbeteren. Voor zo’n beslissing bestaat nochtans geen wetenschappelijke basis.
 
Integendeel, heel wat onderzoek toont net aan dat minder tijd doorbrengen in de schoolbanken en meer in de turnles een gunstig effect heeft op de hersengezondheid. ‘Jonge kinderen lijken het best te leren terwijl ze bewegen of actief bezig zijn’, zegt bewegingswetenschapper Mai Chin A Paw van de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Zo bestaan er onderzoeken waaruit blijkt dat kinderen efficiënter de tafels van vermenigvuldiging leren terwijl ze door de klas lopen.’ Onderzoekers aan de Arizona State University (VS) schrijven in een publicatie in Pediatric Exercise Science (2003) dat ‘fitte leerlingen betere schoolresultaten behalen. Minder bewegen of een hogere BMI betekent meer rode cijfers op het schoolrapport’. Dat besluiten ze uit een meta-analyse van 44 studies naar het verband tussen fitheid, beweging en schoolresultaten bij kinderen.
 
Fitter hart, fitter brein
Onzin, denkt u nu misschien, het gemiddelde voetbalinterview loopt immers niet bepaald over van genialiteit. Wel, u heeft waarschijnlijk gelijk. Weinig studies beweren dat bewegen ons slimmer maakt. ‘Dat is inderdaad een misverstand’, zegt fysiotherapeut Maaike Angevaren, die recent op het onderwerp promoveerde aan de K.U. Leuven. ‘Bewegen verbetert de cognitie, wat niet hetzelfde is als intelligentie. Cognitie staat voor de mentale activiteit tijdens processen van leren, waarnemen, herinneren, denken, interpreteren en problemen oplossen. Op tests die peilen naar die mentale capaciteiten scoren actievelingen over het algemeen beter.’

Bron: http://eoswetenschap.eu/ 

 
 

 
 
In samenwerking met ELZ (Eerste Lijns Zorg), Fysiotherapie Achtse Barrier, Gezondheidscentrum Achtste Barrier, Medisch centrum Artois, Voetbalvereniging Wodan, Voetbalvereniging Acht en Tennisvereniging Tegenbosch, allen gevestigd in Eindhoven. Lid van het Koninklijke Genootschap Voor Fysiotherapie (KNGF) en Fysiovisie, een vereniging van een selecte groep fysiotherapiepraktijken in Eindhoven en omgeving.

Werkgebied in Eindhoven, Eindhoven Noord; in de wijken Achtse Barrier, Acht, Woenselse Heide, Prinsenjagt, Driehoeksbos, Blixembosch en Vaartbroek.
© Sport Fysiotherapie Eindhoven-Noord | Scipned Beheersysteem | Webdesign Cogem Eindhoven